The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo & Jen Lowe

Bahasa Indonesia - Tiếng Việt - 日本語 - 中文版 - 한국어 - Español - Portugues - Français - Italiano - Deutsch - Русский - English


Làm thế nào để in quyển sách này

Giả sử bạn không có nhu cầu tương tác với các ví dụ mà chỉ muốn đọc quyển sách theo cách cổ điển như khi đang nằm trên bãi biển hoặc trên tàu điện. Trong trường hợp đó bạn có thể in quyển sách này.

Cài đặt glslViewer

Để in quyển sách này đầu tiên phải biên dịch nó đã. Để làm được việc đó thì bạn cần glslViewer để biến các đoạn code shader thành ảnh minh hoạ.

Trên MacOSX nếu đã có homebrew thì cần gõ lệnh sau:

brew install glslviewer

Trên Raspberry Pi bạn cần cài Raspbian, một phiên bản Linux dựa trên Debian dành riêng cho Raspberry PI rồi gõ lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install git-core glslviewer

Cài đặt Python 2.7, Latex Engine và Pandoc

Để biên dịch các chương sách viết theo cú pháp Markdown bằng phần mềm Latex rồi xuất ra định dạng PDF thì bạn cần có Latex Engine và Pandoc.

Trên MacOSX:

Tải và cài đặt MacTeX bằng lệnh:

brew cask install mactex-no-gui

sau đó cài thêm Pandoc và Python 2 bằng lệnh:

brew install pandoc python@2

Trên Raspberry Pi (Raspbian):

sudo apt-get install texlive-xetex pandoc python2.7

Chuyển đổi quyển sách sang định dạng PDF

Giờ bạn đã có đủ công cụ cần thiết, hãy tạo một bản sao của quyển sách này và in nó thôi.

Ở cửa sổ terminal, hãy gõ lệnh:

cd ~
git clone https://github.com/patriciogonzalezvivo/thebookofshaders.git
cd thebookofshaders
make clean pdf

Nếu mọi thứ ổn, bạn sẽ thấy file book.pdf mà bạn có thể đọc bằng bất kỳ thiết bị nào hoặc in ra.

Chuyển đổi quyển sách sang định dạng epub để đọc trên thiết bị kỹ thuật số

cd ~
git clone https://github.com/patriciogonzalezvivo/thebookofshaders.git
cd thebookofshaders
make clean epub

File book.epub có thể đọc trực tiếp hoặc cần chuyển sang định dạng .mobi để đọc trên Kindle bằng một phần mềm khác như Calibre chẳng hạn.